Reserveer je oefenruimte online!

Music Support

Nieuws

Zet je muziek zelf op Spotify!

Goed nieuws voor onafhankelijke muzikanten: Spotify rolt een tool uit waarmee artiesten zelf muziek naar het platform kunnen uploaden. Sinds deze week loopt er in Amerika een bèta-versie van deze mogelijkheid.

Over Music Support

Music Support is de Haagse organisatie waar talentvolle Haagse muzikale acts en muzikanten kunnen aankloppen voor advies en ondersteuning. Music Support is in 2017 ontstaan vanuit de behoefte om de verschillende facetten van de lokale popscene te helpen ontwikkelen. Haagse artiesten van amateur tot professional kunnen terecht bij Music Support voor kennis, contacten, lokaal/nationaal netwerk en in sommige gevallen ook financiële ondersteuning.

Wil je meer informatie of heb je vragen? Stuur een mailtje naar musicsupport@popradar.nl.

Criteria financiële ondersteuning

Wie kan een bijdrage aanvragen bij Music Support?
De financiële ondersteuningsregeling van Music Support is bedoeld voor Haagse muzikanten en Haagse acts die binnen het brede spectrum van popmuziek werken. Deels Haagse acts kunnen een aanvraag doen indien de act zich als Haags profileert. Niet-Haagse acts of artiesten komen helaas niet in aanmerking voor financiële ondersteuning. Je hoeft geen stichting, vereniging of andere rechtsvorm te gebruiken om een aanvraag te kunnen doen. De aanvraag kan worden ingediend door een act of individu.

Waarvoor kan een bijdrage worden aangevraagd bij Music Support?
Music Support ondersteunt projecten die in dienst staan van de ontwikkeling van Haagse popmuziek in de breedste zin van het woord. Je kunt ondersteuning aanvragen voor tournees in binnen- en buitenland, audio- en video-opnames, coaching ten behoeve van de ontwikkeling van jouw act en optredens op showcasefestivals in binnen- en buitenland. Music Support draagt bij aan de realistische onkosten in dienst van je project. Music Support draagt niet bij aan gages van bandleden, projecten met hoofdzakelijk commerciële of educatieve doeleinden, kosten die in het verleden al gemaakt zijn of in het algemeen door Music Support of adviseurs bevonden onrealistische kosten. 

Music Support stimuleert ondernemerschap, creativiteit, professionalisering en professionaliteit. We denken graag met je mee over de haalbaarheid en efficiëntie van je project en planning. Ambities en plannen-in-wording mag je gerust aan ons voorleggen, al dan niet om te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat tot ondersteuning van Music Support. Stuur ons in dat geval een mail of maak een afspraak.

Deadline voor het indienen van de aanvraag

Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar ingediend te worden. De aanvraag mag niet later dan acht weken voor de startdatum van het project worden ingediend. Aanvragen die later dan acht weken voorafgaand aan het project worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Procedure
Na het indienen van je aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging van ons. Als de aanvraag compleet is en aan de richtlijnen voldoet wordt deze doorgestuurd naar een drietal onafhankelijke adviseurs. Binnen vier weken na de ontvangstbevestiging ontvang je een reactie met het advies van deze commissie, waarin staat of het aangevraagde bedrag wel, deels of niet wordt gehonoreerd. De adviseurs van Music Support zijn zowel van Haagse als niet-Haagse afkomst en kijken onder meer naar de relevantie van je act, de haalbaarheid van je plannen en hoe zinvol de gevraagde investering is op basis van je plan, begroting en potentie van je act.

Maximaal aan te vragen bedrag

Het bedrag dat je aanvraagt bedraagt niet meer dan 1/3e van de totale begroting van het project. Music Support keert niet meer dan €2.000,00 uit per project.


Projectplan
Schrijf een helder en compact plan. We willen weten wat je precies voor ogen hebt, hoe je dat wilt uitvoeren, wat je planning is, waarom je dit niet op eigen kracht kunt bekostigen en wat het belang is van je project voor jouw act en/of voor de ontwikkeling van Haagse popmuziek. Het aanvraagformulier vertelt je wat we exact willen weten, maar schroom niet ons te contacteren als je daar vragen over hebt.

Begroting en dekkingsplan

Je begroting bestaat uit een duidelijk en zo realistisch mogelijk overzicht van de kosten die je denkt te moeten maken om je project te kunnen realiseren. Ernaast stel je een dekkingsplan op, wat bestaat uit een overzicht van de verschillende bedragen die het project mogelijk maken. Hierin noem je het bedrag dat je van Music Support hoopt te ontvangen en de overige bronnen van inkomsten, waaronder een eigen bijdrage. Het totaalbedrag van je begroting en het totaalbedrag van je dekkingsplan dienen gelijk te zijn.

Als je een btw-plichtige rechtsvorm hanteert voor je project zijn de bedragen in je begroting exclusief btw. Als je geen btw-plichtige rechtsvorm hanteert zijn de bedragen in je begroting inclusief btw.

Voortgang
Wanneer er in de periode tussen het indienen van de aanvraag of de honorering van subsidie tot en met de startdatum van het project belangrijke wijzigingen plaatsvinden in je planning of inhoud van je project ben je verplicht om Music Support daarvan op de hoogte stellen.

Betaling
80% van het gehonoreerde bedrag wordt voorafgaand aan het project uitgekeerd. Het resterende bedrag wordt uitgekeerd na goedkeuring van het evaluatieverslag en financiële eindverslag. Het evaluatieverslag en financiële eindverslag moet je binnen twee maanden na afloop van het project indienen. Belangrijk, want wanneer je dit te laat doet geef je ons het recht om het gehele gehonoreerde bedrag terug te vorderen. Een bijdrage van Music Support is altijd btw-vrij.

Evaluatieverslag en financieel eindverslag
Het evaluatieverslag bestaat uit een bondige tekst waarin je omschrijft hoe het project is verlopen, of het aan je (zoals in de aanvraag omschreven) verwachtingen heeft voldaan en zo niet, waarom. Beeld, audio- en/of video-opnames ontvangen we graag als je ze hebt. Het financiële eindverslag bestaat uit je oorspronkelijke begroting en dekkingsplan met daarnaast een kolom met de daadwerkelijke kosten van het project per kostenpost. Je vult deze aan met (kopieën of scans van) facturen en/of bankafschriften die deze bedragen ondersteunen. Als de gemaakte kosten verschillen van de begrote kosten schrijf je in een toelichting duidelijk op waar dat aan ligt. Op basis van het evaluatieverslag en financiële eindverslag met eventuele toelichting wordt besloten of de resterende 20% van het bedrag wordt uitgekeerd.

Publiciteit
Music Support behoudt zich het recht voor om beeld, audio, video en geschreven tekst met betrekking tot het project te publiceren. Wanneer je een bijdrage ontvangt voor een tournee zien wij graag een tourverslag met beeldmateriaal wat eventueel via 3voor12 Den Haag en de kanalen van Popradar gedeeld kan worden. In alle gevallen van financiële ondersteuning dient de act Popradar Music Support te vermelden/taggen in  publicitaire uitingen. Denk daarbij aan posts op social media, creditvermeldingen bij videoclips en audio releases zoals plaathoezen of cd boekjes.