Reserveer je oefenruimte online!

ANBI

Popradar Den Haag heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een gift aan Popradar kunt aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Popradar is een geregistreerde merknaam van Stichting Haags Pop Centrum.

RSIN: 007419661
Popradar Den Haag / Stichting Haags Pop Centrum
Burgemeester Hovylaan 12
2552AW Den Haag
T: 088 0241400
E: info@popradar.nl

Bekijk hier de algemene doelstelling van Popradar.
Download hier het jaarverslag van 2017.
Download hier de jaarrekening van 2017.
Download hier onze statuten.
Download hier de samenstelling van ons bestuur en hun functies.
Download hier het meerjarenbeleidsplan 2017-2020.

KvK nummer: 41153795

Rekeningnummers:
ABN-AMRO: NL94 ABNA 0894 1962 78
ING: NL81 INGB 0005 0283 03