Tijdelijke verruiming Project Regeling Popmuziek!


 Tijdelijke verruiming Project Regeling Popmuziek Den Haag (tot eind 2021) 

Het budget van de regeling Project Ondersteuning Popmuziek (POP) wordt tijdelijk verruimd. Vanwege de aanhoudende situatie omtrent corona is na het HOP overleg besloten aanvragen ruimhartig te behandelen. Het maximum aan te vragen budget is tijdelijk verhoogd tot €4000,-. 

Ook kunnen organisatoren die al herhaaldelijk ondersteund zijn een aanvraag indienen. Voor aanvragen zijn de deadlines tijdelijk vervallen en als behandeltermijn trachten we binnen drie weken na ontvangst van een complete aanvraag uitsluitsel te geven. Hiermee probeert POP de Haagse muziek en evenementensector extra te kunnen ondersteunen.  

Met name kleinschalige initiatieven wordt aangemoedigd om een aanvraag te doen. De volgende onderdelen vallen ook onder de verruiming;

- Productionele kosten i.v.m. Covid-19 maatregelen.
- Inhuur materiaal
- Streaming kosten 

Voor het maximum aan te vragen bedrag blijft gelden dat dit niet meer dan 50% van de totale begroting kan zijn en dat toekenningen en/of afwijzingen van andere (ook gemeentelijke) subsidies expliciet toegelicht dienen te worden. 

Mail bij eventuele vragen over de Project Regeling Popmuziek naar tom@popunie.nl

Klik hier voor de Algemene Criteria Project Regeling Popmuziek Den Haag, POP
Download hier het aanvraagformulier
Download hier het evaluatieformulier